slider slider slider

欢迎来到文学与教育学院

                                                               文学与教育学院始于1997年建校初期的人文科学系,2008年与艺术系合并更名为文化传媒学院,2018年更名为文学与教育学院。

                                学院现有文学、汉语言、英语、学前教育、秘书、大学语文6个教研室,1个公共艺术教育中心和实验中心。同时,学院建设有“陕西

                                高校重点哲学社会科学研究基地”(健康文化研究中心)和教育部考试中心中国书画等级考试直属考点。学院目前开设有汉语言文学、

                                汉语国际教育、英语、学前教育4个本科专业和学前教育1个高职专业,全日制本专科生2000余人。

 

学院新闻

教学科研

通知公告

产教融合

教师风采

党建工会

学生发展